Wat betekent Het Nieuwe Werken ?

Bij Het Nieuwe Werken (HNW) gaat het om het flexibiliseren van het werk naar tijd en locatie, waarbij gebruikt wordt gemaakt van ICT-oplossingen  voor communicatie en samenwerking. Dit alles vergt een totaal andere visie dan het klassieke "oude werken" en vernieuwing van:

  • Mentaliteit medewerker en manager

  • managementstijl
  • organisatiestructuur en cultuur
  • fysieke werkplekken

 

In principe gelden thuiswerkers dezelfde Arboregels als voor iedereen met een arbeidscontract, zoals omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet. De regelmatige thuiswerker zou dus over een bureaustoel moeten beschikken die aan dezelfde regels voldoen als op kantoor.

 

In onderstaand filmpje wordt uitgelegd wat Het Nieuwe Werken inhoudt:

Thuiswerken

Thuiswerken valt dus onder de Het Nieuwe Werken waarbij men bijv. het ouderschap zo goed mogelijk combineert met het werk.

Werkgevers stemmen steeds vaker in met het structureel thuiswerken van een werknemer. Op deze manier dragen ze ook bij aan hun sociale imago.

Daarnaast heeft thuiswerken als voordelen:

-Minder files op de wegen

-Minder tijdverlies door reizen

-Minder m2 kantoorruimte/kantoorinrichting nodig.

-Een blije werknemer is een productieve werknemer.